41. Kongres Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN)


Zapewnienie wysokiej jakości opieki i wsparcia dla pacjentów objętych terapią żywienia medycznego w warunkach domowych” to jedne z kluczowych aspektów dyskutowanych na kongresie ESPEN 2019.

Kraków, Polska – 2 września 2019 r. – Tegoroczny zgromadził w urokliwym Krakowie, ponad 3500 profesjonalistów opieki zdrowotnej z 91 krajów, pod hasłem przewodnim kongresu „Żywienie – autostrada do zdrowia” (Nutrition – Highway to health).

Każdego roku Wspólna Sesja ESPEN-ONCA-MNI gromadzi ekspertów, aby omówić sposoby zapewnienia jeszcze lepszej opieki żywieniowej dla pacjentów. Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, gospodarz tej edycji Kongresu ESPEN, Stanisław Kłęk, wygłosił przemówienie na temat znaczenia dostępu pacjentów do wysokiej jakości medycznego wsparcia żywieniowego w domu.

Jak powiedział profesor Rocco Barazzoni, Przewodniczący ESPEN: „ESPEN działa codziennie i jest w pełni zaangażowany w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości opieki żywieniowej nad pacjentem w każdym otoczeniu, w tym także warunkach domowych. Rok po roku Kongres ESPEN oferuje możliwość kompleksowej wymiany poglądów i doświadczeń między licznymi pracownikami służby zdrowia i ekspertami na ten temat. ”

Frank de Man, dyrektor wykonawczy European Nutrition Health Alliance, wyjaśnił, w jaki sposób kampania Optimal Nutritional Care for All (ONCA) wspiera promowanie i wdrażanie kontinuum opieki, również ze szpitala do domu. Joost Wesseling, kierownik kampanii i operacji ONCA, zaangażował słuchaczy, umożliwiając im podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie opieki żywieniowej ze współpracownikami i studentami w celu poprawy i usprawnienia codziennej praktyki.

Profesor Stephan Bischoff, przewodniczący rady redakcyjnej wytycznych ESPEN, podkreślił znaczenie opartych na dowodach naukowych zaleceń dla dalszej opieki. Rozwinięto również współpracę z organizacjami pacjentów mającą na celu opracowanie łatwych do zrozumienia wersji wytycznych dla pacjentów.

Perspektywa pacjenta została ukazana przez Marka Lichotę, przewodniczącego polskiego stowarzyszenia pacjentów „Apetyt na Życie”, który przedstawił najważniejsze aspekty dla pacjentów otrzymujących opiekę żywieniową w domu. Podkreślił, które obszary potrzeb pacjentów nie są zaspokajane, a są kluczowe dla poprawy standardów opieki w przewlekłej niewydolności jelit.

Fernando Mateus, prezydent MNI, zakończył sesję, prezentując stronę internetową poświęconą żywieniu pozajelitowemu w domu oraz ogłaszając zwycięzcę Grantu MNI 2019 – Portugalskie Stowarzyszenie Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego (APNEP) zostało nagrodzone za ambitny projekt dotyczący wprowadzenia obowiązkowych badań przesiewowych mających na celu poprawę skuteczności wykrywania niedożywienia.

Prof. Anibal Marinho, Przewodniczący APNEP oraz Stowarzyszenia Medycznego w Portugalii, przedstawił ten zwycięski projekt dotyczący wdrożenia badań przesiewowych i interwencji żywieniowej, w co włączyło się wiele zainteresowanych stron, oraz przypomniał, że Portugalia właśnie przyjęła ustawę o zwrocie kosztów domowego żywienia dojelitowego i że wkrótce przyjmie tekst prawny obejmujący również domowe żywienie pozajelitowe.

Więcej informacji na temat Wspólnej Sesji ESPEN-ONCA-MNI należy szukać na stronie internetowej: https://medicalnutritionindustry.com/news/events/event/espen-onca-mni-joint-session-2019/

Pytania należy kierować do sekretariatu MNI: secretariat@medicalnutritionindustry.com


O STOWARZYSZENIACH:

ESPEN

ESPEN to Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu. Celem ESPEN jest stymulowanie środowiska medycznego do szerokiego rozpowszechniania wiedzy i jej zastosowania w dziedzinie żywienia pozajelitowego i dojelitowego lub, ogólnie, żywienia klinicznego i metabolizmu. Promuje badania eksperymentalne i kliniczne, wspiera wysoką etykę standardów praktyki i badań oraz promuje kontakt między badaczami i klinicystami w powiązanych dziedzinach. Więcej informacji na: www.espen.org

ONCA

Zainicjowana w 2014 r., kampania „Optymalna opieka żywieniowa dla wszystkich” (ONCA), jest inicjatywą obejmującą wiele zainteresowanych stron, mającą na celu usprawnienie badań przesiewowych pod kątem ryzyka niedożywienia / niedożywienia związanego z chorobą oraz wdrożenia opieki żywieniowej w Europie. Kampania wspiera krajowe stowarzyszenia profesjonalistów oraz stowarzyszenia i grupy pacjentów zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania badań przesiewowych ryzyka żywieniowego i optymalnej opieki żywieniowej w ich kraju. Więcej informacji na: https://european-nutrition.org

MNI

MNI – Międzynarodowy Przemysł Żywienia Medycznego (MNI) to głos branży żywieniowej na poziomie międzynarodowym. MNI zrzesza firmy oferujące specjalistyczne rozwiązania i usługi żywieniowe zaprojektowane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb żywieniowych pacjentów. Staramy się, aby odżywianie było podstawą opieki nad pacjentem i dążymy do stworzenia środowiska, które zapewnia łatwy dostęp do opieki żywieniowej na całym świecie. MNI dąży do poprawy opieki poprzez lepsze odżywianie we wszystkich grupach wiekowych i środowiskach opieki zdrowotnej. Więcej informacji na: www.medicalnutritionindustry.com

PRESS RELEASE

Potrzebujesz pomocy?

Masz chore jelita?

Szukasz wsparcia i chcesz dowiedzieć się jak można wciąż cieszyć się życiem, pomimo PEG’a, sondy, wkłucia centralnego i wielogodzinnej podaży preparatów żywieniowych?

Chorujesz na Nieswoiste Zapalenia Jelit i potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii i wiedzy od innych zapalonych?

Skontaktuj się z nami

Jak możesz pomóc?

Partners