,,Żywienie pozajelitowe w domu’’


Pod koniec kwietnia 2016 ukazał się podręcznik dla pacjentów ,,Żywienie pozajelitowe w domu’’.
Stowarzyszenie, a dokładnie – Marek Lichota jest jednym ze współautorów tego podręcznika. Cieszymy się, że mogliśmy współtworzyć tę potrzebną i wartościową publikację.

Dziękujemy i gratulujemy Polskiemu Towarzystwu Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu – POLSPEN, Pani Koordynator – Katarzynie Matysiak – Luśnia oraz wszystkim współautorom poszczególnych rozdziałów, którzy od lat z wielkim oddaniem opiekują się pacjentami żywionymi pozajelitowo.

Zapraszamy do lektury!

Podręczniki będą również dostępne w ośrodkach leczenia żywieniowego!

Potrzebujesz pomocy?

Masz chore jelita?

Szukasz wsparcia i chcesz dowiedzieć się jak można wciąż cieszyć się życiem, pomimo PEG’a, sondy, wkłucia centralnego i wielogodzinnej podaży preparatów żywieniowych?

Chorujesz na Nieswoiste Zapalenia Jelit i potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii i wiedzy od innych zapalonych?

Skontaktuj się z nami

Jak możesz pomóc?

Partners