Dołącz do nas

Dołącz do nas

Potrzebujesz pomocy? Dołącz do nas

Członkostwo w Stowarzyszeniu to doskonała okazja by:  
 • poznać inne leczone żywieniowo osoby oraz zmagające się z nieswoistymi zapaleniami jelit, które pomimo problemów zdrowotnych i charakteru terapii nigdy nie tracą "apetytu na życie",
 • podzielić się swoimi doświadczeniami i skorzystać z praktycznych wskazówek i wiedzy innych,
 • na bieżąco być informowanym na temat działań Stowarzyszenia oraz realizowanych przez nie projekty,
 • w miarę możliwości organizacyjnych Stowarzyszenia otrzymać wsparcie w zakupie sprzętu medycznego służącego w terapii,
 • utworzyć subkonto do zbiórki środków z 1% podatku na cele związane z terapią żywieniową,
 • spędzić miło czas w oderwaniu od codziennej rutyny podczas organizowanych przez Stowarzyszenie spotkań i zjazdów :)Aby wstąpić do Stowarzyszenia wystarczy przesłać podpisaną deklarację członkowską. Deklarację można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia lub wydrukować poniżej zamieszczone dokumenty i dostarczyć na nasz adres. Zapraszamy! Pobierz dokumenty: Deklaracja członkowska Pacjenta Deklaracja członkowska Rodzica/Opiekuna Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie rejestracji deklaracji członkowskich są poufne. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (RODO) nie będą one w żadnym wypadku ani w żadnej formie ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. W myśl wskazanej powyżej ustawy:
  • Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  • Zbieramy tylko te danych osobowe, które dostarczą nam Członkowie Stowarzyszenia.
  • Nie wykorzystujemy danych w celach innych niż te, na które wyrażona została zgoda.
  • Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom trzecim.
  • Zapewniamy całkowity brak dostępu do danych osobowych osobom trzecim.
  • Gwarantujemy możliwość wglądu i edycji zgromadzonych przez nas danych osobowych.
  • Natychmiast przestajemy przetwarzać dane osobowe w przypadku wyrażenia takiego żądania przez osoby znajdujące się w bazie.

Potrzebujesz pomocy?

Masz chore jelita?

Szukasz wsparcia i chcesz dowiedzieć się jak można wciąż cieszyć się życiem, pomimo PEG’a, sondy, wkłucia centralnego i wielogodzinnej podaży preparatów żywieniowych?

Chorujesz na Nieswoiste Zapalenia Jelit i potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii i wiedzy od innych zapalonych?

Skontaktuj się z nami

Jak możesz pomóc?

Partners