Aktualności

Grudzień 23, 2019

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Czytaj więcej
Grudzień 16, 2019

Program "Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu organizuje ogólnopolski program certyfikacji szpitali „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Celem inicjatywy jest upowszechnianie dobrych praktyk żywienia klinicznego, ponieważ każdy pacjent ma prawo do oceny stanu odżywienia i otrzymania prawidłowego leczenia żywieniowego. Podjęcie takiej terapii zwiększa jego szanse w walce z chorobą. Patronat nad programem objęli: Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego oraz Polska Unia Szpitali Klinicznych.  Działania prowadzone w ramach programu będą dążyły do wprowadzenia certyfikacji szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie placówki, również te które wymagają dodatkowej edukacji w ramach programu szkoleniowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu. Polska na tle innych krajów Europy zajmuje wysoką pozycję odnośnie leczenia żywieniowego pod kątem posiadania refundacji żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego. Dzięki temu polscy pacjenci mają łatwiejszy dostęp do wsparcia żywieniowego. Niestety, jeżeli chodzi o wdrażanie żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego w polskich szpitalach pozycja Polski znacząco spada, ponieważ nie wykorzystujemy w pełni zasobów, które posiadamy.

Korzyści dla szpitali wdrażających Dobre Praktyki Żywienia Klinicznego:

 • Żywienie kliniczne jest refundowane, a jego prawidłowe raportowanie przynosi szpitalom większe środki z NFZ.
 • Wprowadzenie leczenia żywieniowego jest opłacalne dla szpitala – Leczenie żywieniowe prowadzi to do mniejszej liczby powikłań, znaczącego skrócenia pobytu w szpitalu, co przynosi szpitalom większe oszczędności.
 • Zwiększona liczba punków przy akredytacji, co daje możliwość wykonywania bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z NFZ.
 • Realizacja praw pacjenta, przez co szpital zyskuje wizerunek jednostki przyjaznej dla pacjenta.
 • Upowszechnienie europejskich i polskich standardów żywienia klinicznego przyczyniając się do podnoszenia standardów leczenia w Polsce.
Główne zasady udziału w programie:
 • Program przeznaczony jest dla szpitali.
 • Udział w programie jest bezpłatny.
 • Zgłoszenia można przesyłać do 29 lutego 2020.
 • Certyfikat będzie przyznawany na okres dwóch lat.
 • Certyfikat będzie mógł otrzymać szpital, który uzyska min. 42 punkty (na 60 możliwych) i pomyślnie przejdzie wizytę kontrolną.
 • Szpital, który w jednym z kryteriów otrzyma punktację 0 będzie mógł otrzymać certyfikat, przy zastrzeżeniu zmiany tego punktu w ciągu 2 lat.
 • Pierwszy etap – wysłanie formularza zgłoszeniowego, drugi etap – weryfikacja zgłoszeń i wizyta kontrolna w szpitalu.
Więcej informacji na stronie: www.leczenieprzezzywienie.org.
Mamy nadzieję, że program zakończy się sukcesem i pozwoli podnieść dostęp i jakość żywienia klinicznego w kolejnych placówkach służby zdrowia. Dlatego z dużą przyjemnością Stowarzyszenie objęło patronatem tą cenną aktywność.
Czytaj więcej
Październik 26, 2019

"Z apetytem szyjemy pluszaki dla dzieci leczonych żywieniowo"

W ramach realizacji naszego projektu, w VI edycji programu Fundacji TESCO „Decydujesz, pomagamy" zorganizowaliśmy kreatywne warsztaty krawieckie, których celem będzie przekazanie wyjątkowych maskotek małym pacjentom Oddziału Leczenia Żywieniowego USD w Krakowie. Uczestnicy, pod okiem doświadczonego prowadzącego własnoręcznie wykonywali maskotki. W wyniku tych warsztatów udało nam się wspólnie uszyć 30 jedynych w swoim rodzaju pluszaków. W tym czasie mieliśmy również możliwość przedstawić uczestnikom misję naszego Stowarzyszenia. [gallery ids="1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928"]
Czytaj więcej
Październik 18, 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia, w najbliższą sobotę  w czasie Apetyczny Zjazd 2019 odbędzie się również Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków naszej apetycznej społeczności. Poniżej znajdziecie wszystkie potrzebne informacje 👇
ℹ️Walne Zebranie Członków w dniu 26 października 2019 roku w pierwszym terminie o godzinie 14:30 (drugi termin o godz. 14:45).
Zebranie odbędzie się w: Krakowskie Szkoły Artystyczne ul. Zamoyskiego 52, Kraków
Agenda zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3. Uchwalenie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Propozycje Zarządu w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
7. Przedstawienie planu zadań i planu finansowego na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zadań i planu finansowego na rok 2020.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Do zobaczenia 😉
Czytaj więcej
Październik 15, 2019

3. Światowy Dzień Domowego Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

Świętujemy już po raz 3. Światowy Dzień Domowego Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego! Stowarzyszenie "Apetyt na Życie" z dumą należy do 🌎Międzynarodowego Zrzeszenia Organizacji Pacjentów z Przewlekłą Niewydolnością Jelit oraz Terapii Żywieniowej w Warunkach Domowych, które tworzą organizacje z 10 krajów członkowskich. #PACIFHAN pokazuje, jak ludzie z całego świata jednoczą się, żeby poprawić jakość życia pacjentów leczonych żywieniowo 🤗 i zwiększyć świadomość na temat 'sztucznego' żywienia.
Koniecznie przeczytajcie inspirujące historie pacjentów 'na żywieniu' z różnych państw oraz więcej informacji o działaniach PACIFHAN. A tymczasem drodzy Nieszablonowi Zjadacze Kalorii wszystkiego najlepszego!

World HAN day Release - tłumaczenie

#WorldHANDay
Czytaj więcej
Październik 7, 2019

Posiedzenie Dialogu dla Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

Zapełniliśmy kolejną ważną kartę w apetycznym kalendarzu działań.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję uczestniczyć w posiedzeniu Dialogu dla Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. Za tą możliwość dziękujemy Prezesowi Federacji Pacjentów Polskich - Panu Stanisławowi Maćkowiakowi, który dostrzegł nasze starania i zaprosił nas do udziału w spotkaniu.

W zaprezentowanym stanowisku podjęliśmy głównie temat dostępu do innowacyjnych terapii w leczeniu choroby Leśniewskiego-Crohna. Szczęśliwie w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia, za sprawą pozytywnych decyzji Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, wyszło naprzeciw oczekiwaniom grona klinicystów oraz apelom środowisk pacjentów i zdecydowało się wpisać do programu lekowego choroby L-C jedną z innowacyjnych terapii (Ustekinumab).  Daje to szansę na skuteczne leczenie tym, którzy nie odpowiadali na dotychczasowe leczenie biologiczne.

Oczywiście jest to bardzo pozytywna informacja, wciąż jednak wiele kwestii pozostaje otwartych w obszarze leczenia osób z Nieswoistym Zapaleniem Jelita. W kolejce do włączenia do programu w chorobie L-C znajduje się kolejny lek (Vedolizumab), który zgodnie z deklaracją Pana Ministra ma znaleźć się w programie lekowym od listopada. Nie możemy zapominać o grupie osób z Wrzodziejącym Zapaleniu Jelita Grubego, którzy również czekają na nowe opcje terapeutyczne, czy wdrożeniu pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami z NZJ.

Nie omieszkaliśmy również wykorzystać spotkania z Panem Ministrem do poruszenia innego jakże ważnego dla naszej społeczności tematu jakim jest wycena żywienia pozajelitowego w warunkach domowych pacjentów dorosłych. Ta kwestia bezpośrednio przekłada się na ograniczony dostęp do narzędzi takich jak choćby pompy infuzyjne, które zapewniają bezpieczną podaż preparatów żywieniowych. Choć Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nie podlega bezpośrednio pod zakres odpowiedzialności Pana Ministra Miłkowskiego otrzymaliśmy zapewnienie, że sprawdzi status tej sprawy i przy okazji kolejnego posiedzenia Dialogu dla Zdrowia, przedstawi nam stosowne informacje.

Jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia w rozwiązywanie problemów z którymi się zgłaszamy. Mamy nadzieję, że również w przyszłości ten trend będzie kontynuowany i wspólnie wypracujemy kolejne rozwiązania dla dobra pacjentów z niewydolnością jelit.

Czytaj więcej
Październik 1, 2019

Apetyczny Zjazd 2019

Stowarzyszenie "Apetyt na życie" ma przyjemność zaprosić Dzieci i Pacjentów Dorosłych leczonych żywieniowo wraz z Rodzinami do udziału w Apetycznym Zjeździe. Podczas Zjazdu będziemy 💫 'pompować pozytywną energią' i 'karmić wiedzą'! Gwarantujemy bogaty program atrakcji dla małych i dla dużych kropelkowych wyjadaczy, połączony z konferencją i warsztatami, które podniosą naszą wiedzę z zakresu terapii żywieniowej. Zapisy prosimy kierować na adres zjazd@apetytnazycie.org. Więcej informacji znajdziecie w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/516256952509457/
Czytaj więcej
Październik 1, 2019

Warsztaty szycia maskotek

Zapraszamy wszystkich na niezwykłe wydarzenie, które odbędzie się 26 października. Dzięki środkom uzyskanym w VI edycji programu Fundacji TESCO „Decydujesz, pomagamy" organizujemy kreatywne warsztaty szycia pluszaków, które trafią do rąk małych pacjentów Oddziału Leczenia Żywieniowego USD w Krakowie. Wszystkie zainteresowane osoby, chcące wziąć udział w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  
Czytaj więcej
Wrzesień 30, 2019

Karta Praw Opiekuna

Powstała pierwsza Karta Praw Opiekuna 1.  Z jakiego wsparcia może skorzystać opiekun?
Prawo do informacji, świadczeń gwarantowanych w warunkach domowych czy świadczeń pieniężnych – wiedza na temat przysługujących opiekunom praw to pierwszy krok do efektywnego korzystania z dostępnego wsparcia. W odpowiedzi na tę potrzebę, w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, powstała Karta Praw Opiekuna – unikatowy dokument, będący praktycznym narzędziem, wspierającym opiekunów w ich codziennych obowiązkach.
– Choć wydaje się, że dostęp do wiedzy w dzisiejszych czasach nie stanowi problemu, to paradoksalnie w natłoku informacji ciężko wybrać to, co jest istotne. Opiekunowie zwyczajnie mogą też nie mieć czasu ani siły, aby przekopywać się przez dokumenty ustawowe i przepisy dotyczące poszczególnych procedur – mówi autorka Karty Praw Opiekuna prof. dr hab. Dorota Karkowska. – Jestem przekonana, że taki dokument, zbierający część bardzo istotnych dla wielu opiekunów informacji, będzie praktycznym narzędziem, które pozwoli realnie poprawić ich sytuację i ułatwić codzienne obowiązki.
Na podstawie badania, przeprowadzonego w 2018 roku, wytyczono obszary, w których opiekunowie szczególnie wymagają wsparcia. Poczucie bezradności, frustracja, wyczerpanie fizyczne i psychiczne oraz brak czasu dla siebie to główne trudności, z jakimi mierzą się opiekunowie osób chorych 2 . Wobec sytuacji pacjenta potrzeby opiekuna często są odsuwane na dalszy plan. Psychologowie nie bez przyczyny nazywają ich ukrytymi pacjentami. Sytuacja osób opiekujących się bliskimi chorymi w Polsce i dążenie do jej poprawy stały się motywacją do stworzenia dokumentu, który ma pomóc opiekunom w egzekwowaniu swoich praw i odciążeniu w codziennych obowiązkach.
Następny krok na drodze do zmian na lepsze
W lutym po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Opiekuna, powołany przez organizacje pacjentów, zainspirowane akcją „List do Opiekuna” w ramach kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”. Tegoroczna edycja kampanii, której jesteśmy partnerem, to kolejne aktywności na rzecz wsparcia opiekunów osób przewlekle chorych, a ich efektem jest wspomniana Karta Praw Opiekuna.
Więcej informacji na www.kartaprawopiekuna.pl.
1. Pierwsza w Polsce karta, zawierająca skondensowany zbiór najważniejszych praw przysługujących opiekunom osób chorych.
2. Badanie „Opiekunowie osób chorych neurologicznie i onkologicznie” zrealizowane przez SW Research na zlecenie Nutricii Medycznej w dniach 23.02-05.03.2018; próba reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości, ankieta internetowa CAWI. N=303. Wyniki badania opublikowane: https://nutriciamedyczna.pl/biuro-prasowe/jak-po-diagnozie-zmienia-sie-codziennosc-najblizszych-pacjenta
Czytaj więcej
Wrzesień 9, 2019

Edukacja żywieniowa w chorobie

Stowarzyszenie „Apetyt na życie” od września do listopada br. realizować będzie zadanie z zakresu zdrowia publicznego współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. Chcemy podjąć walkę z niedożywieniem i niewłaściwym stanem odżywienia Pacjentów. Według ostatnich badań co trzeci Pacjent, który trafia do szpitala jest niedożywiony.

Stąd pomysł na realizację zadania „Edukacja żywieniowa w chorobie”, w czasie której przeprowadzimy cykl 4 spotkań z najlepszymi specjalistami żywienia klinicznego dla pacjentów zmagającymi się z chorobami onkologicznymi, neurologicznymi, gastrologicznymi oraz wymagającymi interwencji chirurgicznej. Dodatkową wartością dla Pacjentów będzie możliwość odbycia bezpłatnych indywidualnych konsultacji z doświadczonym dietetykiem klinicznym.

Spotkania odbywać się będą w Biurze Stowarzyszenia „Apetyt na życie” – przy Al. Daszyńskiego 22 w Krakowie.

Terminy spotkań dla Pacjentów poszczególnych oddziałów:

26.09.2019 – Żywienie w ONKOLOGII

17.10.2019 – Żywienie w CHIRURGII

24.10.2019 – Żywienie w GASTROLOGII

14.11.2019 – Żywienie w NEUROLOGII

Więcej informacji znaleźć można również w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/2396723827314380/ na naszym profilu Facebook.

  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu telefonicznego lub mailowego.  
Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy?

Masz chore jelita?

Szukasz wsparcia i chcesz dowiedzieć się jak można wciąż cieszyć się życiem, pomimo PEG’a, sondy, wkłucia centralnego i wielogodzinnej podaży preparatów żywieniowych?

Chorujesz na Nieswoiste Zapalenia Jelit i potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii i wiedzy od innych zapalonych?

Skontaktuj się z nami

Jak możesz pomóc?

Partnerzy