O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie” jest ogólnopolską organizacją skupiającą Pacjentów z chorobami układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niewydolnością przewodu pokarmowego oraz chorych na nieswoiste zapalenie jelita. Cieszymy się również z obecności w Stowarzyszeniu rodzin i bliskich Pacjentów, osób pracujących na rzecz chorych i wszystkich innych, którym bliskie są cele i zasady działania Stowarzyszenia. Nasza organizacja została zawiązana i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 2012 roku pod numerem 0000409039. Aktualnie skupiamy blisko 200 apetycznych członków i oczywiście stale mamy apetyt na więcej. W 2015 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy młodą, szybko rozwijającą się organizacją, ukierunkowaną na osiąganie ambitnych celów i nie boimy się ich osiągać 🙂

Misja

Naszą misją jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym, z niewydolnością przewodu pokarmowego, przebywającym na terapii żywieniowej oraz chorym z nieswoistymi zapaleniami jelit. Dbamy o podniesienie jakości ich życia i leczenia, ale także prowadzimy działalność badawcza i informacyjno-edukacyjna w tym zakresie wśród chorych, jak i całego społeczeństwa.

Wizja

W ramach funkcjonowania Stowarzyszenia pragniemy do 2020 roku wdrożyć w życie zadania skupione wokół następujących obszarów:

Wsparcie

zagwarantować większą dostępność nowoczesnych terapii i sprzętu medycznego, podnoszących jakość życia i poziom leczenia pacjentów

Integracja

objąć pomocą i zintegrować środowisko osób z dysfunkcją jelit, przebywających na żywieniu pozajelitowym lub dojelitowym

Inspiracja

wykształcić wysoką świadomość w zakresie rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie i likwidację barier, wynikających z ograniczeń związanych z chorobą

Informacja

podnieść poziom wiedzy Pacjentów i ogółu społeczeństwa na temat chorób układu pokarmowego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki żywienia

Potrzebujesz pomocy?

Masz chore jelita?

Szukasz wsparcia i chcesz dowiedzieć się jak można wciąż cieszyć się życiem, pomimo PEG’a, sondy, wkłucia centralnego i wielogodzinnej podaży preparatów żywieniowych?

Chorujesz na Nieswoiste Zapalenia Jelit i potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii i wiedzy od innych zapalonych?

Skontaktuj się z nami

Jak możesz pomóc?

Partners