Edukacja żywieniowa w chorobie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w organizowanych spotkaniach z ekspertami leczenia żywieniowego oraz konsultacjach z dietetykiem klinicznym w ramach zadania „Edukacja żywieniowa w chorobie”.

Jesteśmy przekonani, że wynieśliście z tych spotkań mnóstwo cennej wiedzy, która będzie pomocna w chorobie Waszej lub Waszych bliskich.

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć osobiście w spotkaniach przygotowaliśmy nagrania z wykładów. Znajdziecie je na naszym profilu Facebook

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, opracowanymi na podstawie spotkań ze specjalistami.

Broszura „Edukacja żywieniowa w chorobie”

Broszura edukacyjna „Żywienie w chirurgii”

Broszura edukacyjna „Żywienie w gastrologii”

Broszura edukacyjna „Żywienie w neurologii”

Broszura edukacyjna „Żywienie w onkologii”

 

O projekcie

Stowarzyszenie „Apetyt na życie” realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego „Edukacja żywieniowa w chorobie”, współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. W ramach zadania przygotowaliśmy:

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DIETETYKIEM KLINICZNYM

TRANSMISJE ON-LINE

Cykl 4 spotkań edukacyjnych dla Pacjentów krakowskich szpitali, oddziałów onkologicznych, gastrologicznych, neurologicznych oraz chirurgii, dotyczących roli żywienia w procesie leczenia i przeciwdziałania skutkom niedożywienia.

Możliwość skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji z dietetykiem klinicznym.

Innowacyjny sposób transmisji on-line oraz nagrywanie wykładów pozwoli dotrzeć również do Pacjentów w ich domach.

Harmonogram

  • 26.09.2019 godz. 17:00 – Żywienie w ONKOLOGII

  • 17.10.2019 godz. 17:00 – Żywienie w CHIRURGII

  • 24.10.2019 godz. 17:00 – Żywienie w GASTROLOGII

  • 14.11.2019 godz. 17:00 – Żywienie w NEUROLOGII

Aktualno�ci

Prowadz�cy

Prowadzący

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Specjalista chirurgii ogólnej oraz specjalista chirurgii onkologicznej. Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2003 roku), doktor habilitowany nauk medycznych (obrona pracy habilitacyjnej w 2012 roku), profesor dr hab. nauk medycznych (belwederski) od XII 2017. Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej oraz żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Specjalista żywienia poza- i dojelitowego (European ESPEN Diploma)
Ordynator Oddziału Chirurgi Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Skawinie, kierownik Zespołu ds. żywienia pozajelitowego.
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej SUM w Katowicach w latach 2013-2014.
Od 2010 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: American Society for Enteral and Parenteral Nutrition (ASPEN), European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN), British Society for Enteral and Parenteral Nutrition (BAPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU).
Autor ponad 150 publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii.

Dr n. med. Krzysztof Figuła

Jeden z pomysłodawców SCM Gastromedica. Specjalista chirurgii ogólnej, doktor nauk medycznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, aktualnie pracuje w Szpitalu im. Stanleya Dudricka. Od początku swojej kariery chirurgicznej skoncentrowany na nowoczesnej opiece okołooperacyjnej (ERAS), chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopia), endoskopii zabiegowej oraz leczeniu żywieniowym. Ukończył cykl szkoleń z zakresu leczenia żywieniowego w ramach Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu (ESPEN), uzyskując prestiżowy European ESPEN Diploma.
Aktywny członek wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, m.in.: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), European Association for Transluminal Surgery (EATS), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Odbył liczne szkolenia i kursy w zakresie leczenia żywieniowego, chirurgii małoinwazyjnej, leczenia niewydolności jelit w uznanych europejskich ośrodkach (Davos, Wiedeń, Amsterdam, Maastricht, Nicea, Manchester, Lizbona itd.).

Dr n. med. Tomasz Kowalczyk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej odbył w Oddziale chirurgii ogólnej, onkologicznej i gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2017 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. W latach 2015-2018 pracował w Oddziale chirurgii ogólnej i leczenia niewydolności przewodu pokarmowego oraz Oddziale chirurgii onkologicznej Szpitala im. Stanley Dudricka w Skawinie. Od 2018 roku pracuje w Oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala św. Rafała w Krakowie.
Do głównych zainteresowań zawodowych i naukowych należą chirurgia minimalnie inwazyjna, chirurgia onkologiczna, ultrasonografia, leczenie żywieniowe (dojelitowe i pozajelitowe) oraz opieka metaboliczna i żywieniowa w okresie okołooperacyjnym.
Swoje umiejętności chirurgiczne doskonalił na polskich i zagranicznych kongresach i kursach. Uczestniczył między innymi w kursie chirurgii przewodu pokarmowego w Davos oraz studiach podyplomowych w zakresie chirurgii laparoskopowej na Uniwersytecie w Strasburgu uzyskując certyfikat Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Przewodu Pokarmowego w tym zakresie. Ukończył również kurs z zakresu chirurgii onkoplastycznej piersi Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO – Budapest) oraz kurs zaawansowanych technik operacyjnych w chirurgii laparoskopowej jelita grubego (IRCAD – Strasburg).
Wiedzę w zakresie leczenia żywieniowego oraz opieki metabolicznej w okresie okołooperacyjnym poszerzał na kursach i szkoleniach w Holandii, Austrii, Francji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. W latach 2009 – 2011 uczestniczył w cyklu szkoleń w zakresie leczenia żywieniowego uzyskując Dyplom Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) w zakresie żywienia klinicznego. W 2011 roku uzyskał Certyfikat Polskiej Szkoły Żywienia i Metabolizmu.

Galeria

Array

Partnerzy

Partnerzy

Potrzebujesz pomocy?

Masz chore jelita?

Szukasz wsparcia i chcesz dowiedzieć się jak można wciąż cieszyć się życiem, pomimo PEG’a, sondy, wkłucia centralnego i wielogodzinnej podaży preparatów żywieniowych?

Chorujesz na Nieswoiste Zapalenia Jelit i potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii i wiedzy od innych zapalonych?

Skontaktuj się z nami

Jak możesz pomóc?

Partners