Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,
w najbliższą sobotę  w czasie Apetyczny Zjazd 2019 odbędzie się również Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków naszej apetycznej społeczności.
Poniżej znajdziecie wszystkie potrzebne informacje 👇

ℹ️Walne Zebranie Członków w dniu 26 października 2019 roku w pierwszym terminie o godzinie 14:30 (drugi termin o godz. 14:45).

Zebranie odbędzie się w:
Krakowskie Szkoły Artystyczne
ul. Zamoyskiego 52, Kraków
Agenda zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3. Uchwalenie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Propozycje Zarządu w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
7. Przedstawienie planu zadań i planu finansowego na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zadań i planu finansowego na rok 2020.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Do zobaczenia 😉

Potrzebujesz pomocy?

Masz chore jelita?

Szukasz wsparcia i chcesz dowiedzieć się jak można wciąż cieszyć się życiem, pomimo PEG’a, sondy, wkłucia centralnego i wielogodzinnej podaży preparatów żywieniowych?

Chorujesz na Nieswoiste Zapalenia Jelit i potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii i wiedzy od innych zapalonych?

Skontaktuj się z nami

Jak możesz pomóc?

Partners